Soukromá oční ambulance
v Českých Budějovicích 

S námi uvidíte.

Pracujeme bezpečně a na plný provoz i přes vládní opatření. Otevření na nové adrese Šumavská 550/9 od 3.5.2021. Více v sekci Aktuálně

AMBULANCE V ROCE 2021

Vážení pacienti, klienti.

Rok 2021 bude pro naše pracoviště rokem velkých změn.

 

S radostí Vám oznamujeme, že již k 1.1.2021 zařazujeme do provozu 2 nové špičkové diagnostické přístroje (viz sekce Vyšetření), pokračovat budeme s rebrandingem společnosti (změna visuální identity, webových stránek a další) a vše vyvrcholí stěhováním do na míru ušitých prostor našeho nového očního centra na adrese Šumavská 550/9 (plán stěhování je poslední týden v dubnu, na nové adrese otevřeme 3. května 2021). Tam pro Vás budeme mít připraveno nejen nádherné prostředí, parkovací místa, ale i pracoviště optometrie a optiky tak, abychom Vám byli schopni nabídnout skutečně komplexní služby v kvalitě, za kterou budu osobně ručit a o jaké jsem vždy snil.

Doufám, že se budete z nových změn těšit s námi a přeji Vám srdečně jen to nejlepší do nového roku, zejména zdraví.

S úctou

MUDr. Michal Matuška

Vedoucí lékař OČNÍ CB s.r.o.

 

POSKYTOVANÁ VYŠETŘENÍ A VYSVĚTLENÍ

Nové diagnostické metody od 1.1.2021

S radostí Vám oznamujeme, že ambulance od 1.1.2021 zařazuje do provozu rovnou dva nové přístroje. OCT (optický koherenční tomograf) Optopol REVO a nonmydriatickou fundus kameru CenterVue DRS Plus. Oba přístroje jsou na technologické špičce. Již nyní (před konverzí v oční centrum a rozšířením provozu) se naše ambulance posouvá na jednu z nejlépe vybavených ambulancí v regionu. Některé diagnostické moduly dokonce vlastníme jako jediní v jihočeském kraji. Pro velkou část diagnóz tak nově nemusíte jezdit na oční kliniky, tato vyšetření zvládneme u nás. Z vyšetření budou profitovat zejména pacienti léčící se s glaukomem (zeleným zákalem) a s onemocněními sítnice. V diagnostice a léčbě těchto onemocnění se posouváme na zcela jinou úroveň.

Již nyní (před konverzí v oční centrum a rozšířením provozu) se naše ambulance posouvá na jednu z nejlépe vybavených ambulancí v regionu. Některé diagnostické moduly dokonce vlastníme jako jediní v jihočeském kraji.

Kamera CenterVue DRS Plus

Zbrusu nový přístroj, kterých je v ČR zatím jen několik. Vyvinutý v Itálii. Umožňuje nám "non-mydriaticky" (tj. dokonce i bez rozkapání, což bylo dříve nemyslitelné) precizně snímat sítnici a tyto snímky ukládat (také pro budoucí porovnání). Dokáže vyšetřovat nejen centrální, ale také periferní sítnici (tzv. panretinální snímání) pro precizní diagnostiku v plném rozsahu. Náš přístroj obsahuje i veškeré nadstandardní moduly včetně 3D zobrazení. Vyšetření na přístroji je plně hrazeno většinou zdravotních pojišťoven (aktuální informace u personálu).

OCT Optopol REVO

Jedná se o jedno z nejlépe vybavených OCT na trhu od evropské firmy, která daný segment zakládala. OCT je zkratkou pro "optickou koherenční tomografii". Přístroj dokáže diagnostikovat na buněčnou úroveň prakticky všechny segmenty oka (rohovku, komorový úhel, čočku, sítnici, zrakový nerv, dokonce i cévní zásobení), to vše v řádu sekund, v plné automatice a s hlasovou navigací výrazně zvyšující komfort pacienta.

Vlastníme nejen klasický modul pro diagnostiku sítnice a glaukomu, ale také všechny vysoce nadstandardní moduly: Angiografie (pro nativní vyšetření nejdrobnějších cév na sítnici a odhalení i skrytých či dříve nediagnostikovatelných lézí), Cornea (pro vyšetření rohovky a předního segmentu včetně detailní topografie, vhodné např. k odlišení keratokonu nebo vhodnosti indikace laserové refrakční operace), Biometrie (umožňující detailní kalkulace všech anatomických a dioptrických hodnot). Toto vyšetření (navzdory tomu, že se bez něj již kvalitní oční medicína praktikovat v mnoha případech nedá) bohužel nehradí žádná ze zdravotních pojišťoven - tj. pacienti ho musí na všech pracovištích v ČR doplácet (viz Ceník).

Další metody

Vlastníme samozřejmě další řadu kvalitních přístrojů,

které jsou základem oční ambulance:

- bezkontaktní tonometr Topcon

- automatický auto-refrakto-keratometr Zeiss

- automatický fokometr Topcon

- 2 plně digitální optotypy

- perimetr Medmont

a další ...

OCT v diagnostice zeleného zákalu (glaukomu)

Co to je zelený zákal (glaukom):

 

Zelený zákal (glaukom) je zákeřné onemocnění, které je bohužel (v rozvinutých zemích) nejčastějším onemocněním způsobujícím slepotu. Úskalí tohoto onemocnění tkví v tom, že je dlouhou dobu zcela bezpříznakové a když příznakové být začne, bývá již v pokročilém stádiu (až na určité vyjímky). Přitom u tohoto onemocnění platí víc než jinde, že "co je ztraceno, je ztraceno navždy - nelze vrátit". Vedoucím příznakem je totiž progresivní ztráta zorného pole, která začíná zákeřně v periferii (navíc často v nasální, která se binokulárně "vykrývá") a tedy než dojde do oblastí, kterých si každý pacient všimne je už velká část nenávratně pryč. Teprve postupem času se dostává k centru vidění a tím pacienta oslepí úplně. Cílem správné léčby je paradoxně, aby pacient nepoznal, že nějaké onemocnění má. Naše pracoviště se na léčbu zeleného zákalu specializuje a v současné době Vám k tomu můžeme nabídnout ty nejpokročilejší technologie, které světová medicína nabízí.

Jak dojde ke ztrátě zorného pole?

 

Důvodů je více, glaukom totiž není jen jedno onemocnění, ale celá skupina (je mimochodem velmi důležité odlišit jeho konkrétní podtyp a přizpůsobit tomu následně celý protokol léčby*). Společným důsledkem je ale progresivní a pozvolný úbytek nervových vláken. Nervová vlákna (konkrétně nervus opticus, II. hlavový nerv), slouží jako "datové kabely", které přenášejí zrakovou informaci (ze světločivných buněk sítnice - ty umíme mimochodem také precizně diagnostikovat) dále do mozku, kde probíhá jejich analýza a "uvědomění si". Glaukom tyto "datové kabely" postupně nevratně ničí. Jak jsem zmiňoval zde platí "co je ztraceno, je ztraceno navždy", nervová vlákna totiž nemají schopnost se obnovit/opravit (viz například nevratné postižení míchy úrazem apod. - princip je stejný). Ideálem by bylo kvalitu nervových vláken přímo měřit a dokonce sledovat v čase. A to je to, co nyní umíme a můžeme Vám nabídnout.

 

*Odlišení jednotlivých podtypů glaukomu je esenciální pro správnou léčbu. Vyžaduje však protokol ne vždy standardních vyšetření. Tato jsou u nás prováděna rutinně (u MUDr. M. Matušky). Jedná se zejména o vyšetření gonioskopie (speciální čočkou), "v rozkapání" a  pachymetrie. První dvě metody u nás plně hrazeny Vaší zdravotní pojišťovnou, poslední není hrazena.

V čem je vyšetření OCT revoluční?

 

 

 


 

1) Jeho výsledky jsou zcela přesné, téměř nezkreslitelné a dává nám možnost potvrdit Vaši diagnózu prakticky ihned

- ještě v den vyšetření.

 

Navíc nám umožňuje brzy "předpovídat budoucnost**" na základě hodnocení trendových analýz a tzv. progresivních křivek. Zcela nejpřesnějších výsledků dosáhneme při kombinaci vyšetření perimetru a OCT.  Doposud jsme měřili proměnné, které mohou být buď velmi individuální (hodnota nitroočního tlaku, pachymetrie, visuální parametry zrakového nervu atp.) nebo nepřesné a zatížené vysokou mírou chybovosti (perimetr). Všemi těmito vyšetřeními jsme se snažili dobrat, v jaké fázi onemocnění je a jaký asi může mít vliv na nervová vlákna. Vyšetření OCT jde po samé podstatě onemocnění. Je to "game-changer", který se stal v západním světě standardem a vedoucí kliniky, které se glaukomem zabývají, ho používají jako hlavní pilíř diagnostiky. Dokáže totiž nejen předpokládat, ale objektivně měřit parametry nervových vláken a jejich stav.

 

My vlastníme i nejcitlivější nadstavbové analyzátory, které dokážou změny zachytit dokonce ještě před vlivem na nervová vlákna (tzv. RNFL - Retinal Nerve Fiber Layer). Všechny tyto parametry měříme opakovaně a už po několika vyšetřeních jsme schopni vytvořit tzv. "trendovou analýzu**" a říci jak se pravědpodobně bude onemocnění chovat a podle toho efektivněji léčit.

Je to "game-changer", který se stal v západním světě standardem a vedoucí kliniky, které se glaukomem zabývají, ho používají jako hlavní pilíř diagnostiky.

2) Je pro pacienta velmi pohodlné.

 

Vyšetření perimetru (doposud jediné prováděné) trvá cca 15-20 minut (plus příprava) a je poměrně náročné na soustředění. Přesné výsledky často podává až po 3 a více vyšetřeních (což může trvat i několik let), u některých pacientů nikdy.

 

Samotný snímek OCT trvá několik sekund. Náš přístroj má několik unikátů. Prvním je zmíněná rychlost (jedná se o jeden z nejrychlejších přístrojů na světě). Druhým je kompenzace očních pohybů (tzv. eye-tracking systém). Třetím je hlasová navigace (výrazně pomáhá v poučení pacienta při vyšetření).

3) Je zcela bezpečné. Bez jakéhokoli nežádoucího efektu na oko.

 

Jedná se v podstatě "jen" o velmi pokročilou fotografii sítnice. Neplést prosím s CT (snímek těla či jeho části, který je provázen nemalou rentgenovou zátěží).

U nás vyšetření absolvujete v den vyšetření perimetru. Nemusíte již jezdit na oční kliniky, vše zvádneme u nás a v jeden den.

Jaké má vyšetření OCT nevýhody?

 

Základní a prakticky jedinou nevýhodou je cena. Tento přístroj včetně veškerých dostupných modulů (vlastníme všechny) stojí více než milion korun. Další nevýhodou je, že ho nehradí zdravotní pojišťovny (navzdory jeho evidentním benefitům a v případě některých onemocnění naprosté nepostradatelnosti). Zdravotní pojišťovny hradí pouze "základní" vyšetření perimetru. Proto musíme za vyšetření (stejně jako všichni v ČR včetně nemocnic) vybírat poplatek (viz Ceník).

 

Vyšetření OCT (z výše uvedených důvodů) nově provádíme:

1) automaticky u všech glaukomatiků v den vyšetření perimetru

2) u všech pacientů s podezřením na glaukom

3) u jiných očních onemocnění (zejména sítnice)

4) na vlastní žádost u každého pacienta (ideální jako prevence)

 
 

VIP PROGRAM OČNÍHO VYŠETŘENÍ

Objednávání do VIP programu je dočasně pozastaveno (na duben a květen).
Dále vás uvítáme již v našich nových prostorech - rozjezd centra plánován na 1.5.2021
 
V ceně programu je i vyšetření špičkovými přístroji zdarma (běžně v samostatné ceně 1300,- Kč)

 

Konkrétně:

Autorefrakto-kerato-metrem Zeiss, Tonometrem Topcon, Fokometrem Topcon, Mikroskopem Topcon, OCT Optopol REVO (diagnostika sítnice a optického nervu na buněčnou úroveň, možné i analýzy rohovky či biometrických hodnot), CenterVue DRS Plus

PROČ?

Úhrady zdravotní pojišťovnou a ordinační doba jsou poměrně svízelné a omezené. Chceme poskytovat oftalmologickou péči na nejvyšší možné úrovni bez ohledu na jakýkoli časový a finanční stres.

NECHCETE ČEKAT

NECHCETE VOLAT

POTŘEBUJETE PRACOVAT

CHCETE KONZULTACI PŘÍPADNÉ OPERACE

Objednání do 2-4 týdnů (dle provozu).

Individualizace termínu.

Pečlivé dodržení času objednání.

Možnost objednání přes e-mail s návrhem termínu.

My zavoláme Vám!

V rámci pečlivého oftalmologického vyšetření je vhodné vyšetření "v rozkapání". To sebou nese nemožnost řízení a omezení nejen pracovní činnosti po zbytek dne. Není lepší vše vyřešit odpoledne, po práci? (přání na vyšetření v plném rozkapání prosím sdělte předem. Příprava pacienta může zabrat mnohy i hodinu).

MUDr. Michal Matuška se zabývá problematikou refrakční oční chirurgie ve všech jejích podoblastech (buď sám operativně či v rámci indikace výkonů). Chcete si nezávazně probrat Vaši situaci a zeptat se na případná možná řešení, orientační ceny a podmínky na klinikách (kompletní průřez trhem), na které se následně můžete obrátit? Chcete se informovat o nejnovějších trendech?

Vyšetření ve středu/čtvrtek mimo ordinační hodiny ambulance u MUDr. Michala Matušky. Přijímáme nové pacienty.
 
Cena: 1700,- Kč
 

Vyšetření je na žádost klienta. Probíhá zcela mimo úhradu zdravotními pojišťovnami.

Zahrnuje kompletní přístrojové vyšetření, možnost předpisu brýlové korekce, sítnicové diagnostiky, refrakční konzultace či může zahrnovat jen důkladnou preventivní oční prohlídku, kterou potřebujete rychle pro vlastní potřebu či zaměstnavatele.

 

Objednat se můžete přes e-mail objednani@ocnicb.cz nebo na tel. čísle 386 352 263

 

ORDINAČNÍ HODINY

Máme smlouvu se všemi velkými zdravotními pojišťovnami 

Jsme dlouhodobými partnery všech velkých zdravotních pojišťoven. Objednací doby se pohybují v rozmezí 5-8 měsíců a tak bohužel, kvůli udržení kvality péče, nové pacienty v rámci úhrady pojišťovnou (tj. v rámci ordinační doby) nepřijímáme.

Provoz ambulance 

Pro telefonické objednání volejte v úterý + čtvrtek v rozmezí ordinačních hodin. Ostatní dny jsou obě sestřičky v plném provozu a věnují se pacientům, telefony zvedají pouze v mezidobí (ne trvale). Mimo vyhrazenou dobu, prosím, volejte pouze v akutních případech. Děkujeme za pochopení.

 

Ordinační doba (ošetření v rámci smluvních výkonů ZP):

Pondělí:

Úterý: 

Středa: 

Čtvrtek: 

Pátek:

Vyšetření perimetru:

Pondělí:

Středa: 

Pátek:

 

VIP program (plně mimo úhradu ZP):

Středa: 

Čtvrtek: 

Akutní (neobjednané) pacienty zařazujeme do programu dle časových možností pracoviště. Vždy na čekání. Doporučujeme návštěvu ihned při otevření ambulance v 7:00 (ve středu a pátek) ev. v 7:30 (v pondělí, úterý a čtvrtek) k co nejpřesnějšímu vyhodnocení stavu a určení orientačního času ošetření.

Pořadí pacientů určuje lékař. Prioritu mají pacienti objednaní či vyhodnocení jako mimořádně akutní.

MUDr. Lenka Matušková

MUDr. Lenka Matušková

MUDr. Michal Matuška

​MUDr. Michal Matuška

​MUDr. Michal Matuška

7:30-11:30 12:00-14:00

7:30-11:30 12:00-14:00

7:00-11:30 12:00-14:00

7:30-11:30 12:00-14:00

7:00-11:30 12:00-14:00

7:30-11:30 12:00-14:00

7:30-11:30 12:00-14:00

7:30-11:30 12:00-14:00

Souběžně s provozem ambulance

14:00-15:30

14:00-15:30

Po ordinační době, po individ. dohodě.

Dovolené a omezení provozu najdete v sekci Aktuálně 
Show More
 
 

KONTAKT

OBJEDNÁNÍ DO VIP PROGRAMU

OČNÍ CB s.r.o.

Lannova 9

370 01 České Budějovice

E-mail pro Vaše dotazy: ordinace@ocnicb.cz

E-mail pro objednání do VIP programu: objednani@ocnicb.cz

Tel: 386 352 263

  • OČNÍ CB s.r.o.

© 2019 Michal Matuška, OČNÍ CB s.r.o., www.ocnicb.cz