Špičkové vybavení,

které najdete málokde

Jsme jedno z nejlépe vybavených pracovišť primární oční péče

v jihočeském kraji. Některé přístroje máme jako jedni z mála v ČR.

Zeiss Vision Expert i.Scription®

Jediné takové centrum v Č. Budějovicích

Tento složitý název charakterizuje nejvyšší úroveň očního pracoviště, které používá špičkové německé čočky Zeiss a zároveň vlastní jejich nejlepší (a nejdražší) diagnostické přístroje, které umí pracovat i se složitějšími očními vadami stejně tak jako vytvářet individuálně propracované brýlové
čočky (například do multifokálních brýlí).

 

Takovýchto pracovišt´ je v ČR pouze několik a v Českých Budějovicích i dalekém okolí jsme s tímto statusem jediní. Umožňuje nám to tak pracovat s přesností, se kterou jiní nemohou.

Čočky Zeiss jsou špičkou v oboru a v každém jejich detailu je znát německá preciznost provedení.

Zeichenfläche 2@300x.png
Ocni_CB_logo_slogan_RGB_568x719px.png
  • Pro řadu vyšetření již nemusíte na oční kliniky, umíme je také

  • Jsme jediné Zeiss Vision Expert i.Scription® centrum v Č. Budějovicích

  • Disponujeme diagnostickými systémy až na buněčnou úroveň oka

  • Jsme nadšenci do našeho oboru a moderních technologií

circle_back_black_30.png

Vybavení optiky a optometrie

Zeiss i.Profiler Plus®

Přístroj, který v našem regionu vlastníme jako jediní a je průlomem v měření dioptrií. Dokáže precizně měřit nejen základní dioptrie (sférické a cylindrické), ale i další složitější vady. Řada klientů nespadá do běžných "konfekčních" kategorií a bez tohoto přístroje je nedokážete přesně diagnostikovat. Těmto složitějším očním vadám říkáme aberace vyšších řádů (HOA - Higher Order Aberrations). Tyto jsme my schopni nejen měřit, ale také implementovat do Vašich brýlí a tím docílit mnohdy zcela nečekaného zrakového komfortu i ostrosti (tato technologie se nazývá i.Scription®)

 

Dalším unikátem tohoto přístroje je, že dokáže měřit dioptrie za různých světelných podmínek. Vaše oči nepoužíváte jen ve dne, ale také za šera a v noci. V těchto prostředích se však mění průměr zornice a může docházet např. k tzv. "noční myopisaci", což je stav, kdy se Vaše vada může prohloubit i o řády dioptrií. Projevuje se to tak, že v brýlích při měření (v běžné optice) vidíte dobře, ale např. při řízení za šera, v dešti, v divadle již ne. Dříve jsme tyto dioptrie nedokázali změřit a jejich hodnoty jen usuzovali. Nyní to dokážeme a jejich rozbor používáme pro sestavení zcela individuální brýlové korekce.

Tímto přístrojem vyšetřujeme každého našeho klienta.

IMG_6206.jpg
 
IMG_6218.jpg

 Zeiss foropter VisuPhor 500® a optotyp VisuScreen 500®

"Měření dioptrií sklíčky? To si nechte pro babičky". U nás jste v 21. století. Zeiss VisuPhor® je sofistikovaný plně digitální přístroj, který dokáže měřit subjektivní refrakci (tedy Vaše skutečné dioptrie) v řádu nejen čtvrtin, ale dokonce osmin dioptrie. To vše v násobně rychlejším čase než při běžném "sklíčkování". Dobu měření Vašich dioptrií dramaticky zkrátíme (a máme tak čas na doplnění řady nadstandardních testů) a měření vykazují vyšší přesnost.

 

Přístroj je na dálku ovládán tabletem (což nám umožňuje mimo jiné i bezpečný odstup) a komunikuje bezdrátově s optotypem i celým biotopem našich přístrojů.

 

Těmito přístroji vyšetřujeme každého našeho klienta.

 

Zeiss digitální centrační věž i.Terminal 2®

Centrace Vaší brýlové korekce u nás neprobíhá "fixem" (jako bohužel v řadě konkurenčních optik), ale na speciální digitální "věži". Tento přístup nám umožňuje řádově vyšší preciznost ve správném nastavení Vašich brýlí (s přesností na 0,1mm versus jednotky milimetrů u běžné metody), což se projeví u kvality vidění zejména ve složitých a drahých brýlích - typicky multifokálních.

Už jste slyšeli, že někomu ve Vašem okolí "multifokály" nesedí? Možná právě špatná centrace je důvodem. To se u nás nestane. Když už investujete peníze do sofistikovanějších korekcí, umíme Vám je přesně nastavit.

Tímto přístrojem vyšetřujeme každého našeho klienta v případě výběru brýlí v naší optice.

IMG_6186.jpg
 
Huvitz 2.jpg

Huvitz HNT-1P - tonometr, pachymetr, předněsegmentový analyzátor

Poslední model špičkového přístroje, který Vám dokáže velmi přesně změřit nitrooční tlak a nejen to. Dokáže změřit i tloušt´ku Vaší rohovky (a tím skutečně zjistit zda tlak, který měříme, je ten správný) a dokonce automaticky zanalyzovat přední segment oka (tím dokážeme předpovídat závažné stavy jako např. akutní glaukomový záchvat, který nezřídka může vést k náhlé a nevratné ztrátě vidění). Tento přístroj máme jako jedno z prvních pracoviš´t´  v ČR a používají ho například kolegové ve středisku pro glaukomová onemocnění ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. 

Tímto přístrojem vyšetřujeme každého našeho klienta.

circle_back_black_30.png

Vybavení oční ordinace

 
DRS 2.jpg

Kamera CenterVue DRS Plus

Těchto přístrojů je ČR zatím jen několik. Vyvinutý v Itálii. Umožňuje "non-mydriaticky" (tj. dokonce i bez rozkapání, což bylo dříve nemyslitelné) precizně snímat sítnici i přední segment oka a tyto snímky ukládat (také pro budoucí porovnání). Dokáže vyšetřovat nejen centrální, ale také periferní sítnici (tzv. panretinální snímání) pro precizní diagnostiku v plném rozsahu. Náš přístroj obsahuje i veškeré nadstandardní moduly včetně 3D zobrazení. To vše dovede v řádu několika desítek sekund.

 

Vyšetření na přístroji je pro pacienty oční ordinace plně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Pro klienty optiky dostupné dle našeho ceníku.

OCT Optopol REVO NX

Jedno z nejlépe vybavených OCT na trhu od evropské firmy, která daný segment zakládala. OCT je zkratkou pro "optickou koherenční tomografii". Přístroj dokáže diagnostikovat na buněčnou úroveň prakticky všechny segmenty oka (rohovku, komorový úhel, čočku, sítnici, zrakový nerv, dokonce i cévní zásobení), to vše v řádu sekund, v plné automatice a s hlasovou navigací výrazně zvyšující komfort pacienta.

 

Vlastníme nejen klasický modul pro diagnostiku sítnice a glaukomu, ale také všechny vysoce nadstandardní moduly: Angiografie (pro nativní vyšetření nejdrobnějších cév na sítnici a odhalení i skrytých či dříve nediagnostikovatelných lézí), Cornea (pro vyšetření rohovky a předního segmentu včetně detailní topografie, vhodné např. k odlišení keratokonu nebo vhodnosti indikace laserové refrakční operace), Biometrie (umožňující detailní kalkulace všech anatomických a dioptrických hodnot).

 

Toto vyšetření (navzdory tomu, že se bez něj již kvalitní oční medicína praktikovat v mnoha případech nedá) bohužel nehradí žádná ze zdravotních pojišt´oven - tj. pacienti ho musí na všech pracovištích v ČR (včetně nemocnic či očních klinik) doplácet. My jsme pro Vás vymysleli slevové programy u frekventnějších vyšetření složitých pacientů.

• V čem je OCT revoluční
• Jak se projevuje zelený zákal

  (který pomocí přístroje OCT dokážeme včasně diagnostikovat)

OCT-hlavni.png
Perimetr Optopol 920.png

Perimetr Optopol PTS-920

Nejmodernější perimetr (analyzátor Vašeho zorného pole), který má oproti ostatním přístrojům na trhu 2 unikáty: 


1) Je plně automatizovaný. Naši pacienti jsou tak během vyšetření navigování samotným přístrojem nejen sestřičkou, což vede k vyšší kvalitě výsledku


2) Používáme nadstavbový modul propojení s OCT. Na základě této analýzy jsme schopni korelovat výsledky obou vyšetřovacích metod a stanovit tak zcela přesnou diagnózu (zpravidla zeleného zákalu)

 

Vyšetření na tomto přístroji je pro naše pacienty plně hrazeno zdravotní pojišt´ovnou. Pro klienty optiky dostupné dle ceníku.

circle_back_black_30.png

Další naše vybavení

• speciální mikroskopy pro vyšetření oka
• předně-segmentovou kameru Esillor
• automatický auto-refrakto-keratometr Zeiss

• automatický auto-refrakto-keratometr NIDEK
• bezkontaktní tonometr Topcon
• automatický fokometr Topcon

• automatický fokometr Huvitz
• 4 plně digitální a 2 polarizované optotypy

• perimetr Medmont

 

a další ...