top of page
cover_cenik.png

Ceník

Ceny platné od 1.12.2023. Cena vždy "za obě oči". Změna cen vyhrazena.

Ceník optometrie a optika se vztahuje k NZZ OPTIKA CB s.r.o. *, 09340424

ceník oční ordinace se vztahuje k NZZ OČNÍ CB s.r.o.**, IČ 02871602, pokud není uvedeno jinak.

Optometrie_a_optika_logo_RGB_667x764px.p

Kompletní vyšetření v optometrii *

Precizní měření dioptrií a hrubé preventivní oční vyšetření (bazální screening)


Obsahuje měření nitroočního tlaku včetně pachymetrie a odečtu komorového úhlu, snímkování na přístroji Huvitz HNT-1P, přístrojové měření dioptrií na přístroji Zeiss i.Profiler Plus® (včetně topografie a analýzy tzv. aberací vyšších řádů), detailní subjektivní vyšetření dioptrií na foropteru Zeiss VisuPhor 500® s binokulárním vyvážením, vyšetření předního segmentu oka na mikroskopu (možno včetně fotografie), zhodnocení a konsultace stavu. Centraci brýlové korekce pak provádíme na digitální věži Zeiss Visufit 1000 s virtuálním 3D avatarem a odečtem biometrických údajů.

U klientů 9-15 let provádíme ještě další vyšetření - měření před a po tzv. cykloplegii (ta samotná trvá >hodinu a další měření cca hodinu) - konsultace dat lékařem.
Vyšetření provádí erudovaný optometrista.

ZDARMA  - v případě uhrazené zakázky brýlí v naší optice

1000,- Kč - v případě neuhrazené zakázky u klienta >15let

2000,- Kč - v případě neuhrazené zakázky u klienta 9-15let

Nadstavbová vyšetření, která si můžete doplnit (doporučujeme)

Takto se můžete vyšetřit i jako pacient nezařazený v kartotéce naší oční ambulance. Váš nález bude buďto distančně či fyzicky vyšetřen lékařem (dle úrovně programu).

Hrubé preventivní vyšetření sítnice

s distanční konsultací lékaře **
Fotografie sítnice (fundus kamerou CenterVue DRS Plus).

600,- Kč

Oční vyšetření VIP **

Kompletní oční vyšetření  s osobním vyšetřením lékařem v individuálním termínu a v rámci oční ordinace

2 500,- Kč

Aplikace kontaktních čoček *

Důkladné měření Vašich anatomických parametrů, konsultace, zaučení aplikace u provonositele (delší proces), včetně prvního páru+čistícího roztoku, kontrola usazení. Zahrnuje i kompletní vyšetření v optometrii (viz výše).

1 500,- Kč

Reaplikace kontaktních čoček *

Proces viz výše při opakování do 3let od posledního vyš.

1 000,- Kč

Samostatná doplňková vyšetření

Preferujete-li pouze výsledky vyšetření z našich špičkových přístrojů bez našeho hodnocení a bez výroby brýlí v naší optice.

(Všechna vyšetření v rámci NZZ OPTIKA CB s.r.o) 

200,- Kč

Měření nitroočního tlaku *

 

Měření pachymetrie *

(tloušťky a profilu rohovky)

 

Měření dioptrií na přístroji Zeiss i.Profiler (včetně topografie a aberometrie)  * 

200,- Kč

500,- Kč

Ocni_ordinace_logo_RGB_796x639px.png

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami  **

Pro pacienty, zařazené v kartotéce oční ordinace či pro klienty programů na vlastní úhradu. 

Vyšetření OCT (dg. "na buněčnou úroveň")

• vyšetření 1x ročně

• vyšetření >1x ročně (frekventní - zlevněné)

Doplatkové moduly OCT:

• OCT angiografie (detailní cévní analýza)

• OCT cornea (detailní analýza rohovky)

• OCT biometrie (detailní biometrická an.)

Vyšetření pachymetrie (tloušťka rohovky)

 

Vyšetření fundus kamerou DRS

Běžně hrazeno zdravotními pojišt´ovnami.

Gonioskopie (vyš. komorového úhlu)

Běžně hrazeno zdravotními pojišt´ovnami.

Vyšetření perimetru (na žádost pacienta)

Běžně hrazeno zdravotními pojišt´ovnami.

900,- Kč

700,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

200,- Kč

600,- Kč

400,- Kč

800,- Kč

Administrativní úkon lékaře

 

Potvrzení na řidičský průkaz sk. A, B, pro držitele zbrojního pasu, parašutismus, paragliding ...  (včetně barvocitu a konfrontačně ZP)

 

Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta

Kopie zprávy (originál vždy zdarma)

Nano rouška

(Pouze v případě nutnosti, české výroby)

Základní oční vyšetření pro samoplátce (v rámci kartotéky; bez OCT)

VIP vyšetření

Sankce za předem neomluvenou absenci objednaného vyšetření (dle Vnitřního řádu NZZ OČNÍ CB s.r.o., omluva min. 24 hod. před vyšetřením)

300,- Kč

300,- Kč

500,- Kč

20,- Kč

50,- Kč

1000,- Kč

2 500,- Kč

1 600,- Kč

CENIK - ocni ordinac
bottom of page