top of page
cover_srozumitelne.png

Oční srozumitelně

Pacientská akademie OČNÍ ČB

"Protože poučený pacient je klíčem k úspěchu"

Co je zelený zákal
circle_back_black_30.png

Další vybavení našeho pracoviště

ZEISS_EVOQUE_SRU_Sideshot_V02.jpg

Co to je zelený zákal (glaukom):

Zelený zákal (glaukom) je zákeřné onemocnění, které je bohužel (v rozvinutých zemích) nejčastějším onemocněním způsobujícím slepotu. Úskalí tohoto onemocnění tkví v tom, že je dlouhou dobu zcela bezpříznakové a když příznakové být začne, bývá již v pokročilém stádiu (až na určité vyjímky). Přitom u tohoto onemocnění platí víc než jinde, že "co je ztraceno, je ztraceno navždy - nelze vrátit". Vedoucím příznakem je totiž progresivní ztráta zorného pole, která začíná zákeřně v periferii (navíc často v nasální, která se binokulárně "vykrývá") a tedy než dojde do oblastí, kterých si každý pacient všimne je už velká část nenávratně pryč. Teprve postupem času se dostává k centru vidění a tím pacienta oslepí úplně. Cílem správné léčby je paradoxně, aby pacient nepoznal, že nějaké onemocnění má. Naše pracoviště se na léčbu zeleného zákalu specializuje a v současné době Vám k tomu můžeme nabídnout ty nejpokročilejší technologie, které světová medicína nabízí.

circle_back_black_30.png

Co to je zelený zákal (glaukom):

photo-1483519173755-be893fab1f46.jpg

Zelený zákal (glaukom) je zákeřné onemocnění, které je bohužel (v rozvinutých zemích) nejčastějším onemocněním způsobujícím slepotu.

 

Úskalí tohoto onemocnění tkví v tom, že je dlouhou dobu zcela bezpříznakové a když příznakové být začne, bývá již v pokročilém stádiu (až na určité vyjímky). Přitom u tohoto onemocnění platí víc než jinde, že "co je ztraceno, je ztraceno navždy - nelze vrátit". Vedoucím příznakem je totiž progresivní ztráta zorného pole, která začíná zákeřně v periferii (navíc často v nasální, která se binokulárně "vykrývá") a tedy než dojde do oblastí, kterých si každý pacient všimne je už velká část nenávratně pryč. Teprve postupem času se dostává k centru vidění a tím pacienta oslepí úplně.

 

Cílem správné léčby je paradoxně, aby pacient nepoznal, že nějaké onemocnění má.

 

Naše pracoviště se na léčbu zeleného zákalu specializuje a v současné době Vám k tomu můžeme nabídnout ty nejpokročilejší technologie, které světová medicína nabízí. Základním pilířem této diagnostiky v západních zemích, ale i ve specializovaných "glaukomových centrech" u nás je vyšetření OCT.

Jak dojde ke ztrátě zorného pole?

Důvodů je více, glaukom totiž není jen jedno, ale celá skupina onemocnění (je mimochodem velmi důležité odlišit jeho konkrétní podtyp a přizpůsobit tomu následně celý protokol léčby*). Společným důsledkem je ale progresivní a pozvolný úbytek nervových vláken. Nervová vlákna (konkrétně nervus opticus, II. hlavový nerv), slouží jako "datové kabely", které přenášejí zrakovou informaci (ze světločivných buněk sítnice - ty umíme mimochodem také precizně diagnostikovat) dále do mozku, kde probíhá jejich analýza a "uvědomění si". Glaukom tyto "datové kabely" postupně nevratně ničí. Jak jsem zmiňoval výše, zde platí "co je ztraceno, je ztraceno navždy", nervová vlákna totiž nemají schopnost se obnovit/opravit (viz například nevratné postižení míchy úrazem apod. - princip je stejný). Ideálem by bylo kvalitu nervových vláken přímo měřit a dokonce sledovat v čase. A to je to, co nyní umíme a můžeme Vám nabídnout za pomocí přístroje OCT.

 

*Odlišení jednotlivých podtypů glaukomu je esenciální pro správnou léčbu. Vyžaduje však protokol ne vždy standardních vyšetření. Tato jsou u nás prováděna rutinně (u MUDr. M. Matušky). Jedná se zejména o vyšetření gonioskopie (speciální čočkou), "v rozkapání" a  pachymetrie. Všechna tato vyšetření jsou u nás plně hrazena zdravotní pojišt´ovnou.

zakal_3.png
Revoluční OCT
circle_back_black_30.png

Jak funguje OCT a v čem je revoluční

OCT 7.png

Je to "game-changer", který se stal v západním světě standardem a vedoucí kliniky, které se glaukomem zabývají, ho používají jako hlavní pilíř diagnostiky zeleného zákalu a sítnicových onemocnění.

Jeho výsledky jsou zcela přesné, téměř nezkreslitelné a dává nám možnost potvrdit Vaši diagnózu prakticky ihned - ještě v den vyšetření.

 

Navíc nám umožňuje brzy "předpovídat budoucnost**" na základě hodnocení trendových analýz a tzv. progresivních křivek. Zcela nejpřesnějších výsledků dosáhneme při kombinaci vyšetření perimetru a OCT.  Doposud jsme měřili proměnné, které mohou být buď velmi individuální (hodnota nitroočního tlaku, pachymetrie, visuální parametry zrakového nervu atp.) nebo nepřesné a zatížené vysokou mírou chybovosti (perimetr). Všemi těmito vyšetřeními jsme se snažili dobrat, v jaké fázi onemocnění je a jaký asi může mít vliv na nervová vlákna. Vyšetření OCT jde po samé podstatě onemocnění. Je to "game-changer", který se stal v západním světě standardem a vedoucí kliniky, které se glaukomem zabývají, ho používají jako hlavní pilíř diagnostiky. Dokáže totiž nejen předpokládat, ale objektivně měřit parametry nervových vláken a jejich stav.

 

My vlastníme i nejcitlivější nadstavbové analyzátory, které dokážou změny zachytit dokonce ještě před vlivem na nervová vlákna (tzv. RNFL - Retinal Nerve Fiber Layer). Všechny tyto parametry měříme opakovaně a už po několika vyšetřeních jsme schopni vytvořit tzv. "trendovou analýzu**" a říci jak se pravědpodobně bude onemocnění chovat a podle toho efektivněji léčit.

U nás vyšetření absolvujete v den vyšetření perimetru. Nemusíte již jezdit na oční kliniky, vše zvládneme u nás a v jeden den.

Je pro pacienta velmi pohodlné.

 

Vyšetření perimetru (doposud jediné prováděné) trvá cca 15-20 minut (plus příprava) a je poměrně náročné na soustředění. Přesné výsledky často podává až po 3 a více vyšetřeních (což může trvat i několik let), u některých pacientů nikdy.

 

Samotný snímek OCT trvá několik sekund. Náš přístroj má několik unikátů. Prvním je zmíněná rychlost (jedná se o jeden z nejrychlejších přístrojů na světě). Druhým je kompenzace očních pohybů (tzv. eye-tracking systém). Třetím je hlasová navigace (výrazně pomáhá v poučení pacienta při vyšetření).

 

Je zcela bezpečné. Bez jakéhokoli nežádoucího efektu na oko.

 

Jedná se v podstatě "jen" o velmi pokročilou fotografii sítnice. Neplést prosím s CT (snímek těla či jeho části, který je provázen nemalou rentgenovou zátěží).

OCT angio 2.png
OCT 6.png

Jedinou nevýhodou vyšetření OCT je pořizovací cena (jednotky milionů korun) a fakt, že jej nehradí zdravotní pojišťovny.

Jaké má vyšetření OCT nevýhody?

 

Základní a prakticky jedinou nevýhodou je cena. Tento přístroj včetně veškerých dostupných modulů (vlastníme všechny) stojí kolem 2 milionů korun. Další nevýhodou je, že ho nehradí zdravotní pojišťovny (navzdory jeho evidentním benefitům a v případě některých onemocnění naprosté nepostradatelnosti). Zdravotní pojišťovny hradí pouze "základní" vyšetření perimetru. Proto musíme za vyšetření (stejně jako veškerá oční zařízení v ČR včetně nemocnic a očních klinik) vybírat poplatek (viz ceník).

Vyšetření OCT (z výše uvedených důvodů) provádíme:

1) u všech glaukomatiků v den vyšetření perimetru

2) u všech pacientů s podezřením na glaukom

3) u jiných očních onemocnění (zejména sítnice)

4) na vlastní žádost u každého pacienta (ideální jako prevence)

circle_back_black_30.png

Kdo je optometrista

Kdo je optometrista
NAS TYM - Jana Oplustilova-min.jpg

Naše pracoviště má 3 optometristy - specialisty na Vaši brýlovou korekci a kontaktní čočky a to nejen po technické stránce.

Optometrista je zdravotnický pracovník s vysokoškolským vzděláním, který se specializuje na vyšetření zraku, aplikaci kontaktních čoček a odbornou stránku brýlové optiky, včetně poradenství v oblasti vhodné volby brýlových čoček a obrub. Jedná se o odborníka, který prakticky funguje mezi očním optikem, který se zabývá výrobou a technickou stránkou brýlí a brýlových čoček a očním lékařem, který léčí a vyšetřuje patologické nálezy oka.

 

Optometrista má obvykle bakalářský nebo magisterský titul ve studijním oboru Optika a optometrie. Nabyté znalosti často dále rozšiřuje blízkým přírodovědním oborem souvisejícím s oblastí oční optiky a optometrie.

 

Odborník v oblasti optometrie se nejčastěji specializuje na měření přesné dioptrické korekce, aplikaci kontaktních čoček a primárnímu vyšetření předního segmentu oka. Výhodou vyšetření dioptrií u optometristy je čas, který si na dokonalou korekci zraku může vyhradit a jeho technická znalost brýlí (kterou měřením Vašich dioptrií a anatomických parametrů oka dokáže promítnout do finální korekce). Zpravidla bývá toto vyšetření 20-40 minut dlouhé a obsahuje potřebné analýzy i vstupní pohovor. 

 

Byt´ v západních zemích je tomu jinak, s očním onemocněním Vám nicméně i z důvodu legislativy nepomůže, v takovém případě je samozřejmě nutný zásah očního lékaře. 

Ideálním pracovištěm je takové místo, kde specialisté na brýlovou korekci (optometristé) úzce spolupracují s odborníkem na oční medicínu (oční lékaři) - a takovým pracovištěm je právě naše oční centrum.

circle_back_black_30.png

Jak správně vybrat brýlovou obrubu

Brýle jsou zdravotnickým prostředkem, který koriguje naše refrakční (tedy dioptrické) vady, a tím zvyšují zrakovou ostrost. Nicméně slouží také jako podstatný módní doplněk, který podtrhuje naší osobnost. V následujících odstavcích se dozvíte tipy a rady, jak si správně vybrat brýlovou obrubu.

 

1) Typy brýlových obrub

 

Rozlišujeme 3 typy brýlových obrub – celoobruba, poloobruba a vrtané brýle. Typ brýlových obrub vybírejte s ohledem na dioptrie a na účel použití. Například vrtané brýle nejsou vhodné pro korekci do blízka či na střední vzdálenost, protože z důvodu neustálé manipulace s brýlemi je zde větší náchylnost k poškození.

V případě vyšší myopie (krátkozrakosti / vyšších rozptylných mínusových čoček) je doporučeno vybírat celoobruby, kde se spíše skryjí masivnější okraje, nebo obrubu s menší očnicí, kde se silné okraje obrousí. Nicméně estetického vzhledu lze také samozřejmě dosáhnout použitím tenčených brýlových čoček pomocí vyššího indexu lomu.

Naopak v případě slabé hypermetropie (dalekozrakosti / nízkých spojných plusových čoček), se nedoporučuje použití poloobrub či vrtaných brýlí, nebot´ spojné čočky jsou silné ve středu a směrem k okraji se ztenčují, tudíž na okraji není dostatečná tloušt´ka čočky pro zábrus drážky na silon, a dále je zde riziko vyštípnutí a poškození brýlové čočky. Nicméně tento problém lze řešit volbou čočky většího průměru či individualizovanou čočkou, kde máme možnost si stanovit požadovanou okrajovou tloušťku.

Zde uvádíme obecná doporučení, která neplatí vždy. Proto pro každého našeho klienta hledáme individuální řešení "na míru", které čerpá z našich zkušeností a také důkladných přístrojových měření.

IMG_6163.jpg
Jak spavne vybrat brylovou obrubu
IMG_6191.jpg

2) Materiál brýlové obruby

 

V plastových obrubách se lépe skryjí vyšší dioptrie, jsou lehké a vhodné třeba i pro jedince, kteří jsou alergičtí na kov. Na druhou stranu je potřeba se ujistit, zda správně “sedí na nose”, jelikož nemají nastavitelná sedýlka. Kovové obruby jsou pevnější a odolnější, je možné je do určité míry upravit dle anatomie obličeje pomocí nastavitelných sedýlek.  Z kovů používaných k výrobě brýlových obrub je nejkvalitnější titan, který vykazuje velikou odolnost a zároveň lehkost. Je vhodný i pro alergiky.

 

3) Velikost brýlové obruby

 

Dalším nezbytným parametrem při výběru brýlové obruby je její velikost. Sledujeme velikost brýlového středu, tedy šířku očnice a nosníku, a délku stranice. Brýlová obruba by neměla přesahovat šířku obličeje a spodní část obruby by se neměla dotýkat tváře. Brýle se dotýkají pokožky pouze na nose a nad a za ušima. Správně zvolená brýlová obruba by neměla padat, ani tlačit ve spáncích.

4) Tvary brýlových obrub

 

Rozlišujeme 5 základních tvarů obličeje, pro které jsou vhodné různé tvary brýlových obrub. Nicméně jsou to jen obecná doporučení, která nemusí platit vždy. Proto pro každého z Vás hledáme individuálně a subjektivně tu nejvhodnější brýlovou obrubu.

  • Kulatý obličej – vhodné hranaté a geometrické tvary obrub, které zmírní oblost obličeje; vhodné výrazné a barevné stranice

  • Oválný obličej – vhodná většina tvarů obrub i neobvyklé tvary brýlí

  • Čtvercový obličej – vhodné oválné brýle, které zjemní hranaté rysy v obličeji; možnost asymetrických tvarů, které naruší geometrický čtverec

  • Obdélníkový obličej – vhodné vzdušné obruby jemných linií, např. poloobruby

  • Srdcový (trojúhelníkový) obličej – vhodné oválné či pravoúhlé tvary, nedoporučují se obruby, které by kopírovaly tvar obličeje (širší horní část)

 

Nejdůležitější zásadou je cítit se v brýlích komfortně a sebevědomě. Tak, aby brýlová obruba podtrhla Vaši jedinečnou osobnost a životní styl. Rádi Vám s výběrem vhodné brýlové obruby pomůžeme.
IMG_6233.jpg
bottom of page