cover_srozumitelne.png

Oční srozumitelně

Pacientská akademie OČNÍ ČB

"Protože poučený pacient je klíčem k úspěchu"

 
circle_back_black_30.png

Další vybavení našeho pracoviště

ZEISS_EVOQUE_SRU_Sideshot_V02.jpg

Co to je zelený zákal (glaukom):

Zelený zákal (glaukom) je zákeřné onemocnění, které je bohužel (v rozvinutých zemích) nejčastějším onemocněním způsobujícím slepotu. Úskalí tohoto onemocnění tkví v tom, že je dlouhou dobu zcela bezpříznakové a když příznakové být začne, bývá již v pokročilém stádiu (až na určité vyjímky). Přitom u tohoto onemocnění platí víc než jinde, že "co je ztraceno, je ztraceno navždy - nelze vrátit". Vedoucím příznakem je totiž progresivní ztráta zorného pole, která začíná zákeřně v periferii (navíc často v nasální, která se binokulárně "vykrývá") a tedy než dojde do oblastí, kterých si každý pacient všimne je už velká část nenávratně pryč. Teprve postupem času se dostává k centru vidění a tím pacienta oslepí úplně. Cílem správné léčby je paradoxně, aby pacient nepoznal, že nějaké onemocnění má. Naše pracoviště se na léčbu zeleného zákalu specializuje a v současné době Vám k tomu můžeme nabídnout ty nejpokročilejší technologie, které světová medicína nabízí.

circle_back_black_30.png

Co to je zelený zákal (glaukom):

photo-1483519173755-be893fab1f46.jpg

Zelený zákal (glaukom) je zákeřné onemocnění, které je bohužel (v rozvinutých zemích) nejčastějším onemocněním způsobujícím slepotu.

 

Úskalí tohoto onemocnění tkví v tom, že je dlouhou dobu zcela bezpříznakové a když příznakové být začne, bývá již v pokročilém stádiu (až na určité vyjímky). Přitom u tohoto onemocnění platí víc než jinde, že "co je ztraceno, je ztraceno navždy - nelze vrátit". Vedoucím příznakem je totiž progresivní ztráta zorného pole, která začíná zákeřně v periferii (navíc často v nasální, která se binokulárně "vykrývá") a tedy než dojde do oblastí, kterých si každý pacient všimne je už velká část nenávratně pryč. Teprve postupem času se dostává k centru vidění a tím pacienta oslepí úplně.

 

Cílem správné léčby je paradoxně, aby pacient nepoznal, že nějaké onemocnění má.

 

Naše pracoviště se na léčbu zeleného zákalu specializuje a v současné době Vám k tomu můžeme nabídnout ty nejpokročilejší technologie, které světová medicína nabízí. Základním pilířem této diagnostiky v západních zemích, ale i ve specializovaných "glaukomových centrech" u nás je vyšetření OCT.

Jak dojde ke ztrátě zorného pole?

Důvodů je více, glaukom totiž není jen jedno, ale celá skupina onemocnění (je mimochodem velmi důležité odlišit jeho konkrétní podtyp a přizpůsobit tomu následně celý protokol léčby*). Společným důsledkem je ale progresivní a pozvolný úbytek nervových vláken. Nervová vlákna (konkrétně nervus opticus, II. hlavový nerv), slouží jako "datové kabely", které přenášejí zrakovou informaci (ze světločivných buněk sítnice - ty umíme mimochodem také precizně diagnostikovat) dále do mozku, kde probíhá jejich analýza a "uvědomění si". Glaukom tyto "datové kabely" postupně nevratně ničí. Jak jsem zmiňoval výše, zde platí "co je ztraceno, je ztraceno navždy", nervová vlákna totiž nemají schopnost se obnovit/opravit (viz například nevratné postižení míchy úrazem apod. - princip je stejný). Ideálem by bylo kvalitu nervových vláken přímo měřit a dokonce sledovat v čase. A to je to, co nyní umíme a můžeme Vám nabídnout za pomocí přístroje OCT.

 

*Odlišení jednotlivých podtypů glaukomu je esenciální pro správnou léčbu. Vyžaduje však protokol ne vždy standardních vyšetření. Tato jsou u nás prováděna rutinně (u MUDr. M. Matušky). Jedná se zejména o vyšetření gonioskopie (speciální čočkou), "v rozkapání" a  pachymetrie. Všechna tato vyšetření jsou u nás plně hrazena zdravotní pojišt´ovnou.

zakal_3.png
 
circle_back_black_30.png

Jak funguje OCT a v čem je revoluční

OCT 7.png

Je to "game-changer", který se stal v západním světě standardem a vedoucí kliniky, které se glaukomem zabývají, ho používají jako hlavní pilíř diagnostiky zeleného zákalu a sítnicových onemocnění.

Jeho výsledky jsou zcela přesné, téměř nezkreslitelné a dává nám možnost potvrdit Vaši diagnózu prakticky ihned - ještě v den vyšetření.

 

Navíc nám umožňuje brzy "předpovídat budoucnost**" na základě hodnocení trendových analýz a tzv. progresivních křivek. Zcela nejpřesnějších výsledků dosáhneme při kombinaci vyšetření perimetru a OCT.  Doposud jsme měřili proměnné, které mohou být buď velmi individuální (hodnota nitroočního tlaku, pachymetrie, visuální parametry zrakového nervu atp.) nebo nepřesné a zatížené vysokou mírou chybovosti (perimetr). Všemi těmito vyšetřeními jsme se snažili dobrat, v jaké fázi onemocnění je a jaký asi může mít vliv na nervová vlákna. Vyšetření OCT jde po samé podstatě onemocnění. Je to "game-changer", který se stal v západním světě standardem a vedoucí kliniky, které se glaukomem zabývají, ho používají jako hlavní pilíř diagnostiky. Dokáže totiž nejen předpokládat, ale objektivně měřit parametry nervových vláken a jejich stav.

 

My vlastníme i nejcitlivější nadstavbové analyzátory, které dokážou změny zachytit dokonce ještě před vlivem na nervová vlákna (tzv. RNFL - Retinal Nerve Fiber Layer). Všechny tyto parametry měříme opakovaně a už po několika vyšetřeních jsme schopni vytvořit tzv. "trendovou analýzu**" a říci jak se pravědpodobně bude onemocnění chovat a podle toho efektivněji léčit.

U nás vyšetření absolvujete v den vyšetření perimetru. Nemusíte již jezdit na oční kliniky, vše zvládneme u nás a v jeden den.

Je pro pacienta velmi pohodlné.

 

Vyšetření perimetru (doposud jediné prováděné) trvá cca 15-20 minut (plus příprava) a je poměrně náročné na soustředění. Přesné výsledky často podává až po 3 a více vyšetřeních (což může trvat i několik let), u některých pacientů nikdy.

 

Samotný snímek OCT trvá několik sekund. Náš přístroj má několik unikátů. Prvním je zmíněná rychlost (jedná se o jeden z nejrychlejších přístrojů na světě). Druhým je kompenzace očních pohybů (tzv. eye-tracking systém). Třetím je hlasová navigace (výrazně pomáhá v poučení pacienta při vyšetření).

 

Je zcela bezpečné. Bez jakéhokoli nežádoucího efektu na oko.

 

Jedná se v podstatě "jen" o velmi pokročilou fotografii sítnice. Neplést prosím s CT (snímek těla či jeho části, který je provázen nemalou rentgenovou zátěží).

OCT angio 2.png
OCT 6.png

Jedinou nevýhodou vyšetření OCT je pořizovací cena (jednotky milionů korun) a fakt, že jej nehradí zdravotní pojišťovny.

Jaké má vyšetření OCT nevýhody?

 

Základní a prakticky jedinou nevýhodou je cena. Tento přístroj včetně veškerých dostupných modulů (vlastníme všechny) stojí kolem 2 milionů korun. Další nevýhodou je, že ho nehradí zdravotní pojišťovny (navzdory jeho evidentním benefitům a v případě některých onemocnění naprosté nepostradatelnosti). Zdravotní pojišťovny hradí pouze "základní" vyšetření perimetru. Proto musíme za vyšetření (stejně jako veškerá oční zařízení v ČR včetně nemocnic a očních klinik) vybírat poplatek (viz ceník).

Vyšetření OCT (z výše uvedených důvodů) provádíme:

1) u všech glaukomatiků v den vyšetření perimetru

2) u všech pacientů s podezřením na glaukom

3) u jiných očních onemocnění (zejména sítnice)

4) na vlastní žádost u každého pacienta (ideální jako prevence)

 
circle_back_black_30.png

Kdo je optometrista

NAS TYM - Jana Oplustilova-min.jpg

Naše pracoviště má 3 optometristy - specialisty na Vaši brýlovou korekci a kontaktní čočky a to nejen po technické stránce.

Optometrista je zdravotnický pracovník s vysokoškolským vzděláním, který se specializuje na vyšetření zraku, aplikaci kontaktních čoček a odbornou stránku brýlové optiky, včetně poradenství v oblasti vhodné volby brýlových čoček a obrub. Jedná se o odborníka, který prakticky funguje mezi očním optikem, který se zabývá výrobou a technickou stránkou brýlí a brýlových čoček a očním lékařem, který léčí a vyšetřuje patologické nálezy oka.

 

Optometrista má obvykle bakalářský nebo magisterský titul ve studijním oboru Optika a optometrie. Nabyté znalosti často dále rozšiřuje blízkým přírodovědním oborem souvisejícím s oblastí oční optiky a optometrie.

 

Odborník v oblasti optometrie se nejčastěji specializuje na měření přesné dioptrické korekce, aplikaci kontaktních čoček a primárnímu vyšetření předního segmentu oka. Výhodou vyšetření dioptrií u optometristy je čas, který si na dokonalou korekci zraku může vyhradit a jeho technická znalost brýlí (kterou měřením Vašich dioptrií a anatomických parametrů oka dokáže promítnout do finální korekce). Zpravidla bývá toto vyšetření 20-40 minut dlouhé a obsahuje potřebné analýzy i vstupní pohovor. 

 

Byt´ v západních zemích je tomu jinak, s očním onemocněním Vám nicméně i z důvodu legislativy nepomůže, v takovém případě je samozřejmě nutný zásah očního lékaře. 

Ideálním pracovištěm je takové místo, kde specialisté na brýlovou korekci (optometristé) úzce spolupracují s odborníkem na oční medicínu (oční lékaři) - a takovým pracovištěm je právě naše oční centrum.